9 Прости начина да ускорите Windows

1. Спрете услугата за Индексиране "Indexing Services".
2. Оптимизирайте настройките на дисплея.
3. Спрете следящите услуги.
4. Забързайте навигирането из категориите.
5. Подобрете използването на паметта.
6. Оптимизирайте 'Pagefile'-а.
7. Подобрете времето за стартиране.
8. Махнете картинките от десктопа.
9. Премахнете шрифтове за по-бърза работа