Ускорете Windows

Преди да започнете да настройвате операционната система, направете резервен архив. За да създадете точка за възстановяване на системата (restore point) в XP, натиснете Start·Programs (или All Programs)·Accessories·System Tools·System Restore, изберете Create a Restore Point, после щракнете Next и следвайте инструкциите. Във Vista кликнете Start•Programs (или All Programs)•Maintenance•Backup and Restore Center, изберете Create a restore point or change settings, след това System Restore, кликнете Next и следвайте инструкциите на екрана.
Програмата Complete PC Backup във Vista прави „снимка” на всичките ви приложения, настройки и файлове. След това, ако във Vista възникне проблем, можете да възстановите системата в предишното и състояние, а не само файловете. (Забележка: Complete PC Backup отсъства във версиите Home Basic и Home Premium на Vista.)

За да направите архив за възстановяване на системата, кликнете Start·Control Panel (или Start·Settings·Control Panel, ако сте с класическото стартово меню)·Back up your computer (ако използвате класически изглед в стил 98/2000, щракнете двукратно на Backup and Restore Center). Изберете Back up computer и следвайте инструкциите. Препоръчваме ви да архивирате поне веднъж месечно, ако работите на компютъра по-често и поне два пъти в годината, дори ако почти не го ползвате.

Развъртете метлата
Когато влезете в операционната система, стартират доста приложения и услуги, някои от които остават скрити за вас. Част от тях наистина са необходими – антивирусната програма и защитната стена, например. Но има и други - програми за обмен на текстови съобщения в реално време, които ползвате твърде рядко и други, които дори не знаете за какво са. Те само гълтат системни ресурси и забавят компютъра ненужно.
Има бърз начин да се отървете от натрапниците със System Configuration Utility: Натиснете Start·Run (във Vista само Start и след това пишете в полето за търсене Start Search), въведете msconfig и потвърдете с . Изберете табчето Startup и разгледайте списъка от програми, които стартират заедно с Windows. Махнете отметките пред имената не тези, които са ви излишни (виж Фиг. 1). Сега се върнете на табчето Services, за да видите активните процеси. На сайта Process Library (www.processlibrary.com) са описани стотици Windows услуги, а вие ще решите кои ви трябват и кои не, в зависимост от това, за какво ползвате машината си.

Следете натоварването на системата
Със System Monitor в XP получавате подробна статистика за натоварването на машината, но за да разчитате статистиките и да диагностицирате вярно състоянието и се нуждаете от малко предварителна подготовка. За да стартирате програмата, натиснете Start·Run и в реда напишете perfmon и потвърдете с .

Изберете с мишката System Monitor вляво, а след това натиснете бутона със знак „+”, за да добавите още параметри за следене.
Аналогичната програма във Vista - Reliability and Performance Monitor, е доста по-усъвършенствана. Кликнете Start (или Start·Run в класическото стартово меню) напишете perfmon в полето за търсене и накрая натиснете . Най-идейното нововъведение е Resource Overview, където графично е представено текущото натоварване на процесора, паметта, диска и мрежата, както и статистика за използването им за предишни периоди. В частта за процесора, например, са показани всички активни програми и услуги, колко нишки използва всяка от тях и процентното натоварване процесора за всяка от тях.

Изберете Reliability Monitor от лявата част на прозореца и разгледайте журнала, в който са записани всички хардуерни и софтуерни откази. Приложението изчислява индекс на стабилността, който се променя динамично и е цялостен показател за надеждността на софтуера.