Windows Me

Microsoft Windows Millenium (или Windows Me) е смесена 16-битова/32-битова графична операционна система на Microsoft издадена на 14 септември 2000. Тя е наследник на Microsoft Windows 98 и е част от поредицата версии на Windows (98SE, 98, 95 и по-старите), изградени върху основата на MS-DOS.

В сравнение с другите версии на Windows, Windows Me има кратък жизнен период - около година, след което е заменена от NT-базираната Windows XP, която излиза на 25 октомври 2001. Microsoft прекратява поддръжката на Windows Millennium Edition на 11 юли 2006 г.