Активиране на Windows XP

Технологията на Microsoft, наречена MPA (Microsoft Product Activation), е предназначена за защита на софтуер срещу една от широко разпространените форми на пиратство (отговорна за около 50% от нелегално използваните програмни продукти), наричана ”casual copying”, т.е. многократна инсталация на софтуерни продукти от носител с един лиценз в нарушение на лицензното споразумение с крайния потребител. WPA (Windows Product Activation) е реализацията на MPA за защита на операционната система Windows XP.

Активирането, което ще присъства в повечето бъдещи софтуерни продукти на Microsoft, изисква от потребителя да регистрира инсталацията на софтуера върху компютъра си при производителя, за да не бъде блокирано ползването му. Процедурата на активиране включва проверката на валидността на софтуерния лиценз и обмена на цифрови сертификати между Microsoft и потребителя на лиценза. Извършва се посредством прост диалогов асистент (wizard) през Интернет за няколко секунди или с телефонно обаждане до линията за активация на Майкрософт България – тел. 0800 15555 (безплатно от цялата страна) или (02) 9657 100 (GSM-и и от чужбина). В настоящата си реализация WPA дава 30-дневен срок на клиента за ползване на операционната система Windows XP, преди да я активира.

Важно е да се отбележи, че анонимният иначе процес на активиране вече придобива и по-дискретен, ненатрапчив характер. През август 2001г. Microsoft внесе две съществени промени в процеса на активиране, които практически ще сведат необходимостта от активиране от самия потребител до много по-тесен кръг клиенти:

Първата промяна отменя активирането за потребителите, купуващи операционната система с нов компютър – а така около 90% от клиентите на Microsoft получават лицензното си копие на Windows. На тях изобщо няма да се наложи да активират Windows XP, да не говорим за повторно активиране.

Второто облекчение засяга закупените в търговската мрежа издания на Windows XP. Вградената в операционната система WPA вече проверява 10 хардуерни компонента на ПК, за да реши дали се изисква повторно активиране. Така също ще се ограничи неудобството от повторна активация за голям кръг потребители.

Ето как би протекло активирането на Windows XP в няколко различни сценария според източника на покупка:
Ако лицензи за обновяване (upgrade) до Windows XP бъдат набавени чрез някоя от програмите за обемно лицензиране (Microsoft Open License, Enterprise Agreement или Select License), активиране на продукта не се изисква. При такива инсталации, правени от съответни носители с продуктови ключове за обемни лицензи, не се извършва проверка на хардуера.

Повечето от клиентите придобиват Windows с покупката на нов ПК от производител на компютри (ОЕМ), а повечето нови компютри няма да изискват активиране, защото Microsoft дава възможност на производителите да активират предварително Windows XP в процеса на производството. Поради това се счита, че над 80% от всички нови ПК ще бъдат доставени на клиентите с вече активирана ОС.

Това предварително активиране в единия случай се комбинира със ”заключването” на инсталацията към характерна информация от BIOS на компютъра, наричано System Locked Pre-installation – SLP (нещо което е правено и преди от някои производители, блокиращи инсталационния компактен диск към BIOS на машините си, за да не се използва върху други компютри). В този случай не се изисква никаква комуникация на крайния клиент с Microsoft, нито е необходима повторна активация при промяна на които и да са хардуерни компоненти на компютъра, дори и на дънната платка, стига да е със същата марка BIOS. Само в малко вероятния случай на несъвпадение на информацията от BIOS ще се наложи активиране на Windows XP в 30-дневен срок през Интернет или по телефона.

Онези производители, които не ползват SLP (т.е. не комбинират активирането с прикрепване към BIOS), могат да активират предварително продукта за клиентите си така, както се активира Windows XP, закупен в търговската мрежа – чрез Интернет или по телефона.

При покупка на операционната система от магазин крайният клиент трябва да я активира сам в 30-дневен срок по описания по-горе диалогов начин чрез асистента за активиране. Но при промяна след това на конфигурацията на ПК е в сила второто улеснение, споменато по-горе: Windows XP проверява 10 хардуерни компонента, за да определи, необходима ли е повторна активация. Потребителите могат да променят до 6 компонента без ре-активиране. Неколкократната смяна на един и същи компонент се брои за една промяна. Добавянето на компоненти към системата също не се счита за промяна. По този начин на много малка част от клиентите ще се наложи да извършат повторно активиране.

Активирането на Windows XP е важно свойство, което трябва внимателно и спокойно да бъде обяснявано на потребителите, защото никоя друга страна на новата операционна система не е била подложена на толкова критики, колкото Windows Product Activation (WPA). Но коментираните съществени промени в процеса на активиране, резултат от вслушването на Microsoft в желанията на клиентите си, свеждат до минимум евентуалните неудобства за коректния потребител. Същевременно WPA постига целта си за ограничаване на нелегалните инсталации чрез копиране, докато интересите и потребностите на различните общности остават незасегнати:

Удовлетворени са специфичните изисквания за внедряване на операционната система чрез обемни лицензи при корпоративните потребители.
Не бива накърнена лесната работа с Windows XP.
Постига се необходимия баланс при защитата на интелектуалната собственост в интерес и на потребителя.
Запазва се личната сфера на потребителя чрез ползването на информация, която не може да бъде свързана с конкретна личност. По никакъв начин, никога не се събира лична информация по някакъв таен способ, нито се предава такава към Microsoft като част от процеса на активиране.

Поради дискретния характер на WPA и различните сценарии на придобиването й повечето потребители няма НИКОГА да видят активацията – нито при първо стартиране, нито при следващи съществени промени на хардуерната конфигурация. А за тези, чийто компютър изисква активиране на Windows XP или купуват операционната система от търговската мрежа, активирането най-вероятно ще бъде еднократен, безпроблемен и бърз процес, независимо дали е извършен през Интернет или по телефона.

P.S.:Важи за легално-закупените Операционни системи Windows XP а не пиратските им събратя!